ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ตราโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย (ภาษาไทย)

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานตราสัญลักษณ์ใหม่ให้กับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  โดยมีรายละเอียดภายในตรา ประกอบด้วย

 • พระจุลมงกุฎสีเหลืองทอง
 • อักษร จภ อันเนื่องจากพระนามาภิไธยย่อ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
  • อักษร จ สีแสด ตัดขอบสีเหลืองทอง
  • อักษร ภ สีขาว ตัดขอบสีเหลืองทอง
 • ลายกระหนกสีเหลืองทอง ขนาบข้างอักษร จภ ทั้งสองข้าง
 • แพรแถบสีน้ำเงินตัดขอบสีเหลืองทอง ระบุชื่อโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน แบบเดิม

ตราโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ครั้งดำรงพระอิสริยยศ เป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานนามและตราสัญลักษณ์โรงเรียน เมื่อครั้งก่อตั้งโรงเรียนขึ้นใหม่ โดยมีรายละเอียดภายในตรา ประกอบด้วย

 • พระมหามงกุฎสีเหลืองทอง
 • รัศมีสีเหลืองทองเปล่งรัศมีเหนือพระมหามงกุฎ
 • พู่สีชมพูทั้งสองห้อยใต้พระมหามงกุฎ
 • อักษร จภ อันเนื่องจากพระนามาภิไธยย่อ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
  • อักษร จ สีแสด
  • อักษร ภ สีน้ำเงิน
 • แพรแถบสีน้ำเงินตัดขอบสีเหลืองทอง ระบุชื่อโรงเรียน

ชื่อโรงเรียน

จุฬาภรณราชวิทยาลัย แยกได้เป็น

 • จุฬาภรณ เป็นพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ต่อมา ดำรงพระอิศริยยศเป็น สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี)
 • ราช แปลว่า อันเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์
 • วิทยาลัย แปลว่า สถาบันการศึกษาชั้นสูง

ดังนั้น จุฬาภรณราชวิทยาลัย หมายถึง สถาบันการศึกษาขั้นสูงอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ ทางโรงเรียนได้ใช้พระนามเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 36 พรรษา ก่อนที่วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 จะเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย” 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

Spathodea campanulata Foothills of Palni hills. Photograph by L. Shyamal
Spathodea campanulata Foothills of Palni hills. Photograph by L. Shyamal

แคแสด

ชื่อสามัญ : African tulip tree, Fire bell, Fouain tree, Flame of the Forest
ชื่อทวินาม : Spathodea campanulata P.Beauv.

แคแสดเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูง 15-20 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มกลมค่อนข้างทึบ เปลือกลำต้นสีน้ำตาลเข้ม แตกเป็นร่องตามยาว ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ยาวประมาณ 30-45 ซม. ใบย่อยมี 4-9 คู่ รูปรีถึงรูปไข่ ขอบใบเป็นริ้วเล็กน้อย ปลายใบแหลมและมักจะงุ้มลง มีขนเล็กน้อย มีขนาดยาว 5-12 ซม. กว้าง 2-5 ซม. ดอกเป็นช่อตั้ง ออกที่ปลายกิ่ง ดอกย่อยมีจำนวนมาก โคนกลีบดอกติดกัน ปลายแผ่เป็นรูปแตร ปลายแยกเป็น 4-5 กลีบ กลีบดอกยับย่น สีส้มแสดถึงสีแดงแสด ดอกทยอยบาน ร่วงง่าย ออกดอกราวเดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์ ผลแบนคล้ายฝัก ปลายแหลม ผลแก่สีน้ำตาลดำ ผลแก่จะแตกเป็นด้านเดียวเมล็ดเล็กแบนมีปีก ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด จะเริ่มให้ดอกเมื่อมีอายุประมาณ 4 – 8 ปี (ข้อมูลจาก วิกิพีเดีย)

สีประจำโรงเรียน

สีน้ำเงิน-แสด

 • สีน้ำเงิน เป็นสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้ความรู้สึกแข็งแรง มั่นคง และหมายความถึงความเคร่งครัดในระเบียบวินัย
 • สีแสด เป็นสีประจำวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี) วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2500
Total Page Visits: 149 - Today Page Visits: 1