รายงาน

Slug Code : Purchase

ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างผู้ประกอบการซักรีดเสื้อผ้าเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องประกวดราคาการจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงฝึกงาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ เรื่องประกวดราคา การจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพัก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ เรื่องประกวดราคา การจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงฝึกงาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม
Total Page Visits: 119 - Today Page Visits: 1