หมดเขตสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Days
Hours
Minutes
Second

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนใหม่
ปีการศึกษา 2564

รอบแรกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รอบแรกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รอบสองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รอบสองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ (รอดำเนินการ)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ (รอดำเนินการ)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศ

งานรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563

เรียกรายชื่อบัญชีสำรองเพื่อมารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ลำดับที่ ส59-ส64

ลำดับที่ ส59-ส64 รายละเอียดเพิ่มเติม …

อ่านเพิ่มเติม

เรียกรายชื่อบัญชีสำรองเพื่อมารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ลำดับที่ ส111

ลำดับที่ ส111 รายละเอียดเพิ่มเติม ค…

อ่านเพิ่มเติม

เรียกรายชื่อบัญชีสำรองเพื่อมารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ลำดับที่ ส105-ส110

ลำดับที่ ส105-ส110 รายบละเอียดเพิ่มเติ…

อ่านเพิ่มเติม

เรียกรายชื่อบัญชีสำรองเพื่อมารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ลำดับที่ ส51-ส58

ลำดับที่ ส51-ส58 รายละเอียดเพิ่มเติม …

อ่านเพิ่มเติม

เรียกรายชื่อบัญชีสำรองเพื่อมารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ลำดับที่ ส87-ส104

ลำดับที่ ส87-ส104 รายละเอียดเพิ่มเติม …

อ่านเพิ่มเติม

เรียกรายชื่อบัญชีสำรองเพื่อมารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ลำดับที่ ส38-ส50

ลำดับที่ ส38-ส50 รายละเอียดเพิ่มเติม …

อ่านเพิ่มเติม

เรียกรายชื่อบัญชีสำรองเพื่อมารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ลำดับที่ ส54-ส86

ลำดับที่ ส54-ส86 รายละเอียดเพิ่มเติม …

อ่านเพิ่มเติม

เรียกรายชื่อบัญชีสำรองเพื่อมารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ลำดับที่ ส1-ส37

ลำดับที่ ส1-ส37 รายละเอียดเพิ่มเติม …

อ่านเพิ่มเติม
Total Page Visits: 2725 - Today Page Visits: 7