Get Adobe Flash player

pcshsl@admin

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ก่อสร้างเรือนพยาบาล ปรับปรุงห้องน้ำ)

10 ปี การพัฒนาต่อยอดโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยตามอุดมการณ์

เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน​ 2563 คณะผู้บริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี เดินทางไปร่วมงานและแสดงความยินดีกับ-คุณครูเสาวณี ณัฎฐประเสริฐ ได้รับรางวัล ครูที่มีผลงานดีเด่น และ -นายณภัทร สุขผล ได้รับรางวัล นักเรียนที่มีผลงานดีเด่น จาก นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน “10 ปี การพัฒนาต่อยอดโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยตามอุดมการณ์”
ณ ห้อง Jupiter โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)และ บันทึกข้อตกลง (MOA)

  พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)และ บันทึกข้อตกลง (MOA) ระหว่างโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี และ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2563
ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี