Get Adobe Flash player

นักเรียนของเราได้รับรางวัล เหรียญทอง ประเภทบรรยาย และ เหรียญเงิน ประเภทโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมสำหรับนักเรียน ครั้งที่1