ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

กิจกรรมฟังบรรยาย ย้อนหลัง วันที่ 21-22 พ.ค. 2565

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง

ตัวอย่างการดาวน์โหลดเกียรติบัตร

ฐานข้อมูลระบบเกียรติบัตร

**เปิดในคอมพิวเตอร์ และบราวเซอร์ Google Chrome เท่านั้น หลังจากทำแบบทดสอบแล้ว รอ 15 นาที และทำการค้นหาจะพบเกียรติบัตร

สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

3,832