Princess Chulabhorn Science High Scool Lopburi

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สถานที่ และกำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

Exit mobile version