ข่าวสารทั่วไป

การประชุมนโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศ ในด้านการจัดการศึกษา ระหว่าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี และ กับ Oita Maizuru High School ประเทศญี่ปุ่น

การประชุมนโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศ ในด้านการจัด...

เชิญชวนคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการด้านสเต็มศึกษาในรูปแบบ Onlineกับ มหาวิทยาลัยโอทาโก ประเทศนิวซีแลนด์

คำสั่ง การอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการใช้โปรแกรมและระบบแผนงาน

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนศึกษาต่อสำหรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยไปศึกษาต่อ ณ National Institute of Technology (KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2565

0

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ร...

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกรอบสอง เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สถานที่สอบ ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สอบวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564

0