ข่าวสารทั่วไป

การประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

0

กำหนดการเปิดเรียน 1 ปีการศึกษา 2565

0

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สถานที่ และกำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

0