จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างผู้ประกอบการทำความสะอาดอาคารเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

0