Get Adobe Flash player

ตรวจสอบผลการเรียน

ตราโรงเรียน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักเรียน
การรับสมัครนักเรียน

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2564ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2564 (รอบแรก )ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2564ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกรอบสอง เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สถานที่สอบ ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สอบวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564

จัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานงบทดลอง
รับสมัครบุคลากร
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
Feed Doesn't exists.