โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สัมฤทธิผล ก้าวไกล ในระดับนานาชาติ
cooperation

กลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารแผนและงบประมาณ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารทั่วไป

งานกิจการนักเรียนและหอพัก

รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นําวิชาการ สืบสานงานพระราชดําริ
0
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
0
จำนวนนักเรียน ม.1-3
0
จำนวนนักเรียน ม.4-6
0
จำนวนนักเรียนต่อห้องเรียน

ดร.ศักดิ์ดา คําโส

ผู้อำนวยการโรงเรียน

จดหมายข่าว ปีการศึกษา 2565
เว็บไซต์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี www.pccl.ac.th กำลังอยู่ใน ช่วง updat จะจัดเก็บ และรวบรวมเอกสารทุกชนิดให้เป็นระบบและหมวดหมู่ง่ายต่อการใช้งานของคุณครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่าน

การศึกษาต่อขอวนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ภายในประเทศและต่างประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
การรับสมัครนักเรียน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานงบทดลอง
รับสมัครบุคลากร
cooperation
Princess Chulabhorn Science High Schools

216 M 1, Huayphong, Khoksamrong Lopburi, 15120

Email: pccllp2020@gmail.com, Phone: 036-776-925

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น

©2021 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP และ codeighter