ร่วมกับมหาวิทยาลัยโอตาโก ประเทศนิวซีแลนด์

วันศุกรที่ 26 พฤศจิกายน 2564 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มาให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนทุกคน

กิจกรรมในวันนี้มีนักเรียนเข้าร่วม 20 คน คณะครูสมัครเข้าร่วม 3 คน ผู้ดูและระบบ 1 คน และผู้ประสานงาน 1 คน

Leave a Comment