การประชุมนโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศ ในด้านการจัดการศึกษา ในรูปแบบต่างๆ เช่น โครงงาน งานวิจัย และการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในด้านงาน วิชาการ ระหว่าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี โดยมี ดร.สมิง กุลธี ผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ ร.ต. ธิติฏฐ์วัฒน์ เอมสถิตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ นางศีรณา คง ตะโก ครูภาษาอังกฤษผู้ประสานงาน และ นายพนา สาระยาม ผู้ประสานงานระบบictกับ Oita Maizuru High School ประเทศญี่ปุ่น โดยมี Mr.NARASAKI Nobuhiro ผู้อำนวยการโรงเรียน Mr. KADOWAKI Hidefumi ครูฟิสิกส์และผู้ประสานงาน และ Mr. MIYAWAKI Yuta ครูภาษาอังกฤษและผู้ประสานงาน วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564

Leave a Comment