tk Article


คณะลูกเสือและผู้บังคับบัญชา จุฬาภรณ์ลพบุรี ถวายราชสดุดี พระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 2554 มาดูกันครับท่าน ครู tk บันทึกภาพ และรวบรวม...

กำหนดการ “ถวายราชสดุดี พระบรมราชาสนุสรณ์ รัชกาลที่ 6”

วัน ศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2554

ณ บริเวณ  สนามบาสเกตบอล หน้าเสาธง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

 

เวลา 08.10 น. พิธีกร เชิญประธานในพิธีจุดเทียน ธูป ถวายสักการะ

                    ประธานในพิธีไปที่หน้าโต๊ะหมู่บูชา ทำความเคารพธงชาติ ถอดหมวกวางไว้ที่ ที่วางหมวก

-                   รับเทียนชนวน จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย กราบ 3 ครั้ง ลุกขึ้นสวมหมวก ทำความเคารพรูปพระบรมฉายาลักษณ์

-                   เดิมไปที่หน้าโต๊ะพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 รับพวงมาลัย วางที่พาน รับเทียนชนวน จุดเทียน ธูป นั่งลง ถวายบังคม เสร็จแล้วยืนขึ้น ถอยออกมายืนรอถวายราชสดุดี

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

-                   เมื่อประธานจุดเทียน ธูป ทุกคนยืนพนมมือ เสร็จแล้วยืนในท่าตรง

-                   เมื่อประธาน ถวายบังคมเสร็จ พิธีกรสั่ง “ถวายราชสดุดี” ทุกคนนั่ง ท่าเตรียมถวายราชสดุดี

-                   พิธีกรขึ้น “ข้าลูกเสือ....” ทุกคนร้องต่อพร้อมกัน...จนจบเพลง

พิธีกร สั่ง “ลุก” ทุกคนยืน

-                   พิธีกรเชิญรองผู้อำนวยการกล่าวรายงาน

-                   ประธานอ่านสดุดีเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 6 จบ ประธานกล่าวคำปราศรัย

-                   จบ พิธีกร สั่งทำความเคารพ ส่งประธาน

-                   ลูกเสือ-เนตรนารี ผู้บังคับบัญชา บำเพ็ญประโยชน์

-                   เสร็จพิธี

 

฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿

พิธีกร             กล่าวนำคำถวายราชสดุดี ข้าลูกเสือ
ลูกเสือ           กล่าวรับ

                   เชื้อไทย ใจเคารพ      ขอน้อมนพ บาทบง พระทรงศรี
                   พระบาท มงกุฏเกล้า จอมเมาลี     ทรงปราณี ก่อเกื้อ ลูกเสือมา
                   ทรงอุตส่าห์ อบรม บ่มนิสัย         ให้มีใจ รักชาติ ศาสนา
                   ทรงสั่งสอน สรรพกิจ วิทยา         เป็นอาภา ผ่องพุทธ วุฒิไกร
                   ดังดวงจันทร์ ทราทิตย์ ประสิทธิแสง    กระจ่างแจ้ง แจ่มภพ สบสมัย
                   พระคุณนี้ จะสถิต สนิทใน           ดวงหทัย ทวยราษฎร์ ไม่คลาด

 

คำกล่าวรายงาน

“กราบเรียนท่านประธาน.......ที่เคารพ”

    “การที่ข้าพเจ้านำคณะผู้บังคับบัญชา และกลุ่มลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี มาชุมนุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ ก็เพราะ วันนี้ เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ซึ่งพระองค์เป็นผู้พระราชทาน จัดตั้งกองลูกเสือ แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ นานัปการ เพื่อเป็นการน้อมรำลึก ถึง พระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ท่าน กลุ่มลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี จึงจัดให้มีพิธีถวายราชสดุดี และบำเพ็ญประโยชน์ขึ้น”

     “ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ นี้ กลุ่มลูกเสือ-เนตรนารี มีลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน ๓๗๑ คน ผู้บังคับบัญชา จำนวน ๗๑คน จัดกิจกรรมการเรียน การสอน ในวันอังคาร คาบที่ ๙ สัปดาห์ละ ๑ คาบ โดยมีเนื้อหาการเรียนการสอน ทั้งในหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ และในวันนี้ จึงพร้อมใจกันมา เพื่อกระทำพิธีถวายราชสดุดี....ค่ะ/ครับ

 รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 1.13 MBs
Upload : 2011-11-25 14:50:00

Size : 1.39 MBs
Upload : 2011-11-25 16:27:27

Size : 1.09 MBs
Upload : 2011-11-25 18:01:52

Size : 1.16 MBs
Upload : 2011-11-25 18:01:52

Size : 0.87 MBs
Upload : 2011-11-25 18:01:52

Size : 1.20 MBs
Upload : 2011-11-25 18:01:52

Size : 1.46 MBs
Upload : 2011-11-25 18:01:52

Size : 0.56 MBs
Upload : 2011-11-25 18:08:21

Size : 1.24 MBs
Upload : 2011-11-25 18:08:21

Size : 0.58 MBs
Upload : 2011-11-25 18:08:21

Size : 1.14 MBs
Upload : 2011-11-25 18:13:52

Size : 1.16 MBs
Upload : 2011-11-25 18:13:52

Size : 1.08 MBs
Upload : 2011-11-25 18:13:52

Size : 1.17 MBs
Upload : 2011-11-25 18:13:52

Size : 1.17 MBs
Upload : 2011-11-25 18:19:41

Size : 1.08 MBs
Upload : 2011-11-25 18:19:41

Size : 0.84 MBs
Upload : 2011-11-25 18:19:41

Size : 0.82 MBs
Upload : 2011-11-25 18:19:41

Size : 1.04 MBs
Upload : 2011-11-25 18:19:41

Size : 1.06 MBs
Upload : 2011-11-25 18:19:41

Size : 1.21 MBs
Upload : 2011-11-25 19:01:43

Size : 1.17 MBs
Upload : 2011-11-25 19:01:43

Size : 1.18 MBs
Upload : 2011-11-25 19:01:43

Size : 1.00 MBs
Upload : 2011-11-25 19:09:20

Size : 1.42 MBs
Upload : 2011-11-25 19:09:20

Size : 1.15 MBs
Upload : 2011-11-25 19:09:20

Size : 1.27 MBs
Upload : 2011-11-25 19:09:20

Size : 0.92 MBs
Upload : 2011-11-25 19:26:54

Size : 0.59 MBs
Upload : 2011-11-25 19:26:54

Size : 0.83 MBs
Upload : 2011-11-25 19:26:54

Size : 1.08 MBs
Upload : 2011-11-25 19:26:54

Size : 1.22 MBs
Upload : 2011-11-25 19:34:13

Size : 1.13 MBs
Upload : 2011-11-25 19:34:13

Size : 1.10 MBs
Upload : 2011-11-25 19:34:13

Size : 1.25 MBs
Upload : 2011-11-25 19:34:13

Size : 1.30 MBs
Upload : 2011-11-25 19:46:00

Size : 1.20 MBs
Upload : 2011-11-25 19:46:00

Size : 1.26 MBs
Upload : 2011-11-25 19:46:00

Size : 1.01 MBs
Upload : 2011-11-25 20:43:13

Size : 1.10 MBs
Upload : 2011-11-25 20:43:13

Size : 0.75 MBs
Upload : 2011-11-25 20:43:13

Size : 0.78 MBs
Upload : 2011-11-25 20:43:13

Size : 0.77 MBs
Upload : 2011-11-25 20:46:35

Size : 0.73 MBs
Upload : 2011-11-25 20:46:35

Size : 0.71 MBs
Upload : 2011-11-25 20:46:35

Size : 0.83 MBs
Upload : 2011-11-25 20:46:35

Size : 0.79 MBs
Upload : 2011-11-25 20:50:56

Size : 0.85 MBs
Upload : 2011-11-25 20:50:56

Size : 0.63 MBs
Upload : 2011-11-25 20:50:56

Size : 0.90 MBs
Upload : 2011-11-25 20:50:56

Size : 0.77 MBs
Upload : 2011-11-25 21:07:07

Size : 1.12 MBs
Upload : 2011-11-25 21:07:07

Size : 1.07 MBs
Upload : 2011-11-25 21:07:07

Size : 1.04 MBs
Upload : 2011-11-25 21:07:07

Size : 0.68 MBs
Upload : 2011-11-25 21:26:06

Size : 1.01 MBs
Upload : 2011-11-25 21:26:06

Size : 1.08 MBs
Upload : 2011-11-25 21:26:06

Size : 0.92 MBs
Upload : 2011-11-25 21:26:06

Size : 0.94 MBs
Upload : 2011-11-25 21:26:06

Size : 0.99 MBs
Upload : 2011-11-25 21:26:06

Size : 1.34 MBs
Upload : 2011-11-25 21:43:56

Size : 1.03 MBs
Upload : 2011-11-25 21:43:56

Size : 0.95 MBs
Upload : 2011-11-25 21:43:56

Size : 0.93 MBs
Upload : 2011-11-25 21:43:56

Size : 0.92 MBs
Upload : 2011-11-25 21:43:56

Size : 1.03 MBs
Upload : 2011-11-25 21:43:56

Size : 0.98 MBs
Upload : 2011-11-25 22:45:07

Size : 1.04 MBs
Upload : 2011-11-25 22:45:07

Size : 1.00 MBs
Upload : 2011-11-25 22:45:07

Size : 0.71 MBs
Upload : 2011-11-25 22:45:07

Size : 0.67 MBs
Upload : 2011-11-25 22:45:07

Size : 3.02 MBs
Upload : 2011-12-07 17:24:35

Size : 3.30 MBs
Upload : 2011-12-07 17:27:25

Size : 3.21 MBs
Upload : 2011-12-07 17:30:44

Size : 3.21 MBs
Upload : 2011-12-07 17:37:46

Size : 3.11 MBs
Upload : 2011-12-07 17:43:10

Size : 3.30 MBs
Upload : 2011-12-07 17:48:26

Size : 3.31 MBs
Upload : 2011-12-07 18:05:19

Size : 2.88 MBs
Upload : 2011-12-07 19:26:23

Size : 2.89 MBs
Upload : 2011-12-07 19:44:15

Size : 2.91 MBs
Upload : 2011-12-07 19:55:26

Size : 2.90 MBs
Upload : 2011-12-07 19:57:00

Size : 3.27 MBs
Upload : 2011-12-07 19:58:26

Size : 3.18 MBs
Upload : 2011-12-07 20:00:28

Size : 3.16 MBs
Upload : 2011-12-07 21:33:54

Size : 2.90 MBs
Upload : 2011-12-07 21:37:19

Size : 3.11 MBs
Upload : 2011-12-07 21:40:59

Size : 2.92 MBs
Upload : 2011-12-07 21:45:22

Size : 2.89 MBs
Upload : 2011-12-07 21:50:32

Size : 3.24 MBs
Upload : 2011-12-07 21:55:38

Size : 2.81 MBs
Upload : 2011-12-07 22:04:12

Size : 3.00 MBs
Upload : 2011-12-07 22:08:01

Size : 2.89 MBs
Upload : 2011-12-07 22:12:21

Size : 2.90 MBs
Upload : 2011-12-07 22:16:10

Size : 2.87 MBs
Upload : 2011-12-07 22:25:02

Size : 2.92 MBs
Upload : 2011-12-09 18:31:42

Size : 2.86 MBs
Upload : 2011-12-09 18:31:42

Size : 3.21 MBs
Upload : 2011-12-09 18:31:42

Size : 3.17 MBs
Upload : 2011-12-09 18:31:42

Size : 2.97 MBs
Upload : 2011-12-09 19:18:19

Size : 2.88 MBs
Upload : 2011-12-09 19:18:19

Size : 3.28 MBs
Upload : 2011-12-09 19:18:19

Size : 2.89 MBs
Upload : 2011-12-09 19:18:19

Size : 3.09 MBs
Upload : 2011-12-09 19:18:19

Size : 3.11 MBs
Upload : 2011-12-09 19:37:48

Size : 3.29 MBs
Upload : 2011-12-09 19:37:48

Size : 3.20 MBs
Upload : 2011-12-09 19:37:48

Size : 3.30 MBs
Upload : 2011-12-09 19:37:48

Size : 2.93 MBs
Upload : 2011-12-09 19:37:48

Size : 3.02 MBs
Upload : 2011-12-09 19:37:48

Size : 3.25 MBs
Upload : 2011-12-09 19:57:51

Size : 2.86 MBs
Upload : 2011-12-09 19:57:51

Size : 3.07 MBs
Upload : 2011-12-09 19:57:51

Size : 2.89 MBs
Upload : 2011-12-09 19:57:51

Size : 2.73 MBs
Upload : 2011-12-09 19:57:51

Size : 2.89 MBs
Upload : 2011-12-09 19:57:51

Size : 2.98 MBs
Upload : 2011-12-09 20:12:10

Size : 2.86 MBs
Upload : 2011-12-09 20:12:10

Size : 3.02 MBs
Upload : 2011-12-09 20:12:10

Size : 2.87 MBs
Upload : 2011-12-09 20:12:10

Size : 3.00 MBs
Upload : 2011-12-09 20:12:10

Size : 22.45 KBs
Upload : 2011-12-09 20:13:31
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

1
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


tk
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
วิทยาศาสตร์


Princess Chulabhorn Science High School Lopburi:::http://www.pccl.ac.th
216 m.1 Huoypong ,Khoksamrong ,Lopburi 15120 Tel. 036650260-1 E-mail pccllopburi@hotmail.com


Generated 0.641077 sec.