free html5 templates

การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562

รับสมัครวันที่ 1 สิงหาคม 2561 - วันที่ 4 กันยายน 2561

จะหมดเวลาในการรับสมัครอีก

เอกสารประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 :Download 

ใบรับรองผลการเรียนผู้สมัครสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Download PDF , DOC

เอกสารประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 :Downloadสอบถามรายละเอียดงานรับนักเรียน
โทร 065-6039-193
     081-2959-448
     089-5403-418


Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise

Princess Chulabhorn Science High School

         โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ซึ่งมีกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เน้นการให้โอกาสกับผู้มีความสามารถพิเศษที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในภูมิภาค ตลอดจนพัฒนา ปรับปรุง ส่งเสริม ให้โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง มีมาตรฐานเทียบเท่าโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ