free web creation software

Princess Chulabhorn Science High School Lopburi

               โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ซึ่งมีกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เน้นการให้โอกาสกับผู้มีความสามารถพิเศษที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาค ตลอดจนพัฒนา ปรับปรุง ส่งเสริม ให้โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง มีมาตรฐานเทียบเท่าโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ชั้นนำของนานาชาติ


ข่าวประชาสัมพันธ์


-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ครูสอนภาษาญี่ปุ่น)
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ครูสอนภาษาญี่ปุ่น)

-ประกาศรับสมัครคัดเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูสอนภาษาญี่ปุ่น
-ประกาศผลการคัดเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูหอพัก
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูหอพัก
-ประกาศรับสมัครคัดเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูหอพัก
-ประกาศผลการคัดเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
-ประกาศรับสมัครการคัดเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
-ประกาศผลการคัดเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
-ขอยกเลิกการรับสมัครตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาชีววิทยา เนื่องจากมีข้าราชการครูย้ายเข้ามาดำรงตำแหน่ง​
-การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) จำนวน 4 ตำแหน่ง
-การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) จำนวน 5  ตำแหน่ง
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) จำนวน 5 ตำแหน่ง
-ประกาศผลการคัดเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) จำนวน 5


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องประกวดราคาการจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงฝึกงาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่องประกวดราคา การจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพัก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่องประกวดราคา การจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงฝึกงาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ราคากลางปรับปรุงหอพัก

ราคากลางปรับปรุงโรงฝึกงาน

Mobirise
Mobirise
Mobirise

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนใหม่
ปีการศึกษา 2563 

รอบที่ 2

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนใหม่
ปีการศึกษา 2563 

รอบที่ 1

Mobirise
Address

216 หมู่ 1 ต.ห้วยโป่ง
อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120

Contacts

Links