free site templates

การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562ประกาศผลสอบ(รอบสอง)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

>>click<<

ประกาศผลสอบ(รอบสอง)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
สอบถามรายละเอียดงานรับนักเรียน
โทร 065-6039-193
     081-2959-448
     089-5403-418


Mobirise

PCSHSL Science Fair 2019

                 การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน วิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา Princess Chulabhorn Science High School Lopburi : Science Fair 2019 “ PCSHSL Science Fair 2019” ในเขตพื้นที่บริการ 7 จังหวัด ซึ่งประกอบด้วย ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท อ่างทอง อุทัยธานีและสถาบันการศึกษาที่สนใจ และการนำเสนอโครงงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี กับ Oita Maizuru High School, Japan PCSHSL : OMHS International Project & Cultural Exchange 2019 ในวันที่ 30 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี เพื่อให้นักเรียนและครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพของตนเองและได้เผยแพร่ผลงานทางด้านโครงงาน ทักษะทางวิชาการและวิจัยเพิ่มมากยิ่งขึ้น

Princess Chulabhorn Science High School

         โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ซึ่งมีกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เน้นการให้โอกาสกับผู้มีความสามารถพิเศษที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในภูมิภาค ตลอดจนพัฒนา ปรับปรุง ส่งเสริม ให้โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง มีมาตรฐานเทียบเท่าโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ

Mobirise
Mobirise
Mobirise